3D Grup

Hayatımızda 3D kavramı nerdeyse her alanda karşımıza çıkmaktadır.

Cisimlerin dengede durabilmesi için en az 3 ayağa ihtiyaç vardır, yani dengenin şartı en az 3 destek noktasıdır.

Canlılar 2 ayak üzerinde duruyor olsalar da onların da 3. Desteği ruhdur, ruh gittiği anda 2 destek ayakta durmak için yeterli olmaz.

Yani canlı cansız tüm yaratılmışlar ayakta durabilmek için en az 3 destek noktasına ihtiyaç duyarlar.  

Şirketlerin de ayakta durabilmeleri için 3D’ye ihtiyaç vardır.

Şirketler ayakta durabilmeleri için  3 Doğruyu bir ayaya getirmeleri gerekiyor.  Bu 3D,  Doğru İşi, Doğru Kişilerle, Doğru Zamana yapmaktır.

Toplumun temeli ailedir aile 3 boyutludur; Anne-Baba-Çocuklar

En çok kullanılan enerji kaynağı Elektrik 3 fazdır.

Matematik 2 boyutlu bilinirdi, + ve – olarak, 3 boyutlu olduğu sıfır keşfedilince anlaşıldı.

Archimedes’in “Bana bir destek noktası bulun dünyayı yerinden oynatayım” dediği nokta denge noktası idi ve bu denge de 3 boyutludur(Kol, Kuvvet, Destek Noktası).  

Bu örnekleri çoğaltmak mümkün.

Bu bu girişi neden yaptığımıza gelince;

Hayatımızdaki 3D’nin yerini ve önemini bilen,  dünyayı yerinden oynatabilme azmi ve tecrübesine sahip  3 Dost,  3 Doğruyu bir araya getirerek, doğru zamanda, doğru kişilerle, doğru işi yapmak üzere 2018 yılında 3D’yi kurdular.

Ticaretimizi 3 boyutlu yapacağız;

 Geçmişte oluşan tecrübelerimizle  Geleceğimizi planladık ve Bugünümüzü yönetiyoruz.

İlkelerimiz 3D Üzerine;

Daima, Dürüstlük, Doğruluk,

Ortaklıklarımız 3D olacak;

Doğru İşi, Doğru Firmalarla, Doğru Zamanda